Fellesforbundet sin logo

Om akkordlønn

Arbeidere som jobber sammen i et stilas
Akkord er et prestasjonsbasert lønnssystem, noe som betyr at man får betalt for det som ytes eller produseres.
Summen for å utføre arbeidet er basert på oppmåling fra den aktuelle akkordtariff – summen fra denne oppmålingen deles på akkordtimene og man får fortjeneste pr. time. Dersom arbeidet utføres på kortere tid, får bedriften høyere produktivitet og økt lønnsomhet, og den ansatte høyere lønn – akkord setter fokus på effektiv produksjon.

Når man benytter de landsdekkende akkordtariffene vil en oppmåler fra Fellesforbundet være til stede for å måle opp jobben. Under oppmålingen vil lagbas, arbeidsgiverrepresentant og eventuelt måler fra arbeidsgiver delta. 

Det er også mulig å få arbeidene forhåndsmålt slik at du kan benytte underlaget i kalkylen og som et planleggings- og styringsverktøy når produksjonen pågår – dette vil ikke koste bedriften ekstra, men inngå i målegebyret som belastes laget. 

Det er viktig at den ansvarlige fra bedriften deltar på målingene, da dette er en viktig arena for å bygge kompetanse og kunnskap om akkordlønnssystemet. 

Akkordlønnssystemet forvaltet og praktisert korrekt av de involverte partene bidrar til høyere produktivitet, økt forutsigbarhet og bedret lønnsomhet for arbeidsgiver, og høyere lønn for de ansatte – altså en vinn-vinn- situasjon for alle parter. 
Arbeidere som jobber sammen i et stilas
En person som måler omfanget av jobben og beregner timelønn utifra akkordtariff
Usikker på om akkord passer for ditt prosjekt?
Ta kontakt med Servicekontoret for akkord
Lenke

Hvorfor akkord?

Det er viktig for en bedrift å ha kontroll på kostnadene og produktiviteten i bedriften.
Fordelen med akkordlønnssystemet og de landsdekkende akkordtariffene er at de gir muligheten til å kunne kalkulere ut i fra gitte satser og rammer - snitt for hvor lang tid og kost man burde kalkulere er gitt og man slipper å synse.

Det viktige å tenke på, når man benytter akkordtariffen i forbindelse med kalkulasjon, er å etablere gode faktorer og vurderinger opp mot den totale selvkosten, slik at man får et mest mulig korrekt kalkulasjonsgrunnlag og forutsigbarhet med tanke på inntjening og tid. 

De landsdekkende akkordtariffene forvaltes i fellesskap mellom partene i Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, og på bakgrunn av dette vil tariffene vedlikeholdes og videreutvikles av partene i takt med tiden og utviklingen. På den måten løfter man eventuelle diskusjoner om tider/ priser på arbeider som er tariffert ut av bedriften.

Det er mange positive sider og fordeler med akkordlønnsystemet for deg som arbeidsgiver:

 • Du kan få forhåndsmålt arbeidene og benytte dette ifm. kalkyle og som et planleggings- og oppfølgingsverktøy
 • Økt produktivitet, lønnsomhet og forutsigbarhet
 • Fornøyde og motiverte ansatte som kommer på jobb med et ønske om å produsere mest mulig effektivt og rasjonelt
 • Økt trivsel, engasjement, trygghet og erfaring
 • Kortere byggetid – reduserte riggkostnader
 • Bedre flyt mellom de ulike fagene
En snekker på taket av et rødt hus

Slik lykkes din bedrift best

Akkord forplikter, og for å lykkes er det viktig at de involverte partene:
 • ønsker akkord som lønnssystem
 • forstår hvilke forutsetninger og krav som legges til grunn for å planlegge, tilrettelegge og produsere etter akkordlønnssystemet
 • har tilstrekkelig kompetanse på akkordlønnssystemet
For å bygge kompetanse om akkordlønnssystemet, er det viktig at det settes tydelige krav og forventninger til at de som skal følge opp akkord må sette seg inn i akkordlønnssystemet, og at det legges til rette for dette.
Kompetanse kan tilegnes på følgende måter:
 • Selv setter seg inn i regelverket for akkord– FOB kap.3 og den aktuelle akkordtariff
 • Deltar på kurs i regi av Servicekontoret for akkord – dette er et partssammensatt kontor bestående av en representant fra Fellesforbundet og en fra NHO Byggenæringen
 • Andre typer akkordkurs
 • Uavhengig av hvem som arrangerer kurset er detviktig at tilegnet kompetanse brukes i praksis etter gjennomført kurs.
 • For å unngå å kaste bort tid, oppfordrer vi til at man deltar aktivt på de enkelte målingene, og at man tør å stille de "dumme" spørsmålene - da får man brukt det man lærte på kurset i praksis og økt kompetansen ytterligere. Målingene er i seg selv det beste og billigste kurset du kan delta på.

  Hva er det viktig å fokusere på?

  For at du som arbeidsgiver skal lykkes med akkord som lønnssystem, er det flere ting som er viktig:
  • Prosjektering - må ligge tilstrekkelig i forkant av produksjonen
  • Planlegging og tilrettelegging i samarbeid med basen/ laget
  • Følgende syv forutsetninger for rasjonell og effektiv drift må være på plass;
  1. Korrekt informasjon må foreligge.
  2. Det forutgående arbeidet må være avsluttet.
  3. Det må være nødvendig plass til å utføre arbeidet.
  4. Nødvendig utstyr og verktøy må være til stede.
  5. Materialene må være til stede.
  6. Mannskapet må være til stede
  7. De ytre omstendighetene må være på plass.
  Når forutsetningene er tilstede og man har en god struktur for planlegging, produksjon og oppfølging, er det tilrettelagt for smart, effektiv og rasjonell produksjon.

    Noen tips og råd:

      • Ha faste rutiner og tidspunkter for framdriftsmøter, basmøter, vernerunder og gjennomgang av arbeidet
      • Fremdriftsplan må være på tvers av fagene
      • Bruk sjekklister til kvalitetskontroll
      • Ha rett fagkunnskap på plass og et team som jobber godt sammen
      • Planlegg arbeidet etter hvilket verktøy som er tilgjengelig
      • Sjekk værvarsel
      • La mannskapet delta i planleggingen av oppgaver som skal utføres
      • Ha alltid noen bufferoppgaver
      • Stimuler til arbeidsrotasjon for å unngå slitasjeskader
      • Unngå mellomlagring og intern transport av materialer. Det øker sjansene for skader og annen kvalitetsforringelse
      • Foregående arbeid må avsluttes før noe nytt startes
      • Basen og laget må samarbeide med byggeplassledelsen for at arbeidet kan utføres mest mulig rasjonelt
      • Informasjon som tegninger, beskrivelse, monteringsanvisninger og framdriftsplaner må være klar og lett tilgjengelig
      • Riktig bemanning
      • Nødvendig plass og tilkomst til å utføre arbeidet
      • Nødvendig utstyr og materialer på plass til rett tid
      • Tilstrekkelig med utstyr, verktøy, strøm og lys
      • Tilstrekkelig med lagerplass og materialer
      • Respekt for arbeidstiden
      • Oppdatert riggplan

      Arbeidere som prater sammen og smiler

      Akkordtariffene

      Akkordtariffene viser priser på ulike arbeidsoppgaver. Last ned gyldig akkordtariff.
      Lønningen din er basert på måling av arbeidet du eller ditt akkordlag har utført.
      Tariff for de ulike fagene

      Verktøykasse

      Evalueringsskjema
      Etter endt prosjekt anbefales det å gjennomføre en evaluering for å sikre at man ivaretar trivsel, effektivitet og sannsynligheten for å lykkes på neste prosjekt.
      Last ned-ikon
      Akkordavtale
      Last ned-ikonLast ned-ikonLast ned-ikonLast ned-ikon
      Last ned-ikon
      Møtestruktur
      Det krever god planlegging for å lykkes med akkord. Vi har derfor laget et forslag til plan for 6, 3 og 2 uker.
      Last ned-ikon
      Sjekkliste kvalitetskontroll
      For å effektivisere og forenkle internkontrollen i din bedrift.
      Last ned-ikon
      Evalueringsskjema
      Etter endt prosjekt anbefales det å gjennomføre en evaluering for å sikre at man ivaretar trivsel, effektivitet og sannsynligheten for å lykkes på neste prosjekt.
      Last ned-ikon
      Rutiner
      Ny med akkordarbeid?
      Her får du en sjekkliste fra A til Å
      Last ned-ikon

      Ofte stilte spørsmål

      Hva skjer egentlig dersom du blir syk eller permittert? Det varierer mellom den enkelte arbeidsplass, men det er noen hovedregler.
      Kan hvem som helst jobbe med akkord?
      Hvor ofte gjøres målinger?
      Er HMS dårligere ved akkordlønn?
      Hva skjer hvis akkorden går i underskudd?
      Blir arbeidet mer slurvete?
      Når får jeg betalt?
      Er det mer krangling ved akkordlønn?
      Hva koster det å få jobben målt opp?

      Begreper

      Akkordsum/ Målesum
      Tariffens priser + avtaler i henhold til FOB -bedriftsvise avtaler inklusiv rundsummer

      Totale timer
      Akkordtimer + avtalte timer iht. godkjente timelister

      Akkordtimer
      Alle timer på arbeidsoppgaver som utført etter tariffens priser/tider eller avtalepriser/ rundsummer

      Målegebyr
      Prisen akkordlaget må betale for å få jobben målt ( x % av den totale målesummen)

      Brutto akkordfortjeneste
      Målesum/akkordtimer
      Netto akkordfortjeneste/ sum til fordeling
      Brutto akkordfortjeneste –fratrukket målegebyr

      Avtalte timer
      Timer avtalt med prosentsats eller kroner pr. time

      Målebrev
      totaloversikt på det oppmålte arbeidet iht. tariffens priser, avtaler, totale timer, person oversikt med fordeling, brutto og netto akkordfortjeneste

      Akkordforskudd
      forskuddet som er avtalt før prøvemåling foreligger eller akkordoppgjøret kommer

      Akkordresultat
      fortjeneste pr. time

      Hvordan komme i gang med akkord?
      - Kontaktopplysninger

      For å komme i gang med akkord i din bedrift eller du ønsker en uforpliktende samtale om akkordlønnssystemet, ta kontakt med Servicekontoret for akkord (Sfa):
      Bestille kurs?
      For spørsmål om og bestilling av kurs, ta kontakt med Servicekontoret for akkord.
      Vi skreddersyr kurs og opplæring til bedriftens ønsker og behov.
      Servicekontoret for akkord (Sfa):
      servicekontor@akkordlonn.no
      Denne mailadressen forvaltes av Servicekontoret i felleskap.
      For direkte kontakt:
      Christian André Sagvold Johansen (NHO Byggenæringen):
      Terje Langberg Larsen (Fellesforbundet):

      Oppmålere arbeidsgivere (NHO Byggenæringen)

      Oppmålere deltar ifm målingen av arbeidene og skal ivareta at dette blir gjort på en korrekt måte.

      Finn målekontor eller oppmålere Fellesforbundet

      Oppmålere deltar ifm målingen av arbeidene og skal ivareta at dette blir gjort på en korrekt måte.
      Thank you! Your submission has been received!
      Oops! Something went wrong while submitting the form.

      Espen Lerfald

      Rørlegger

      Tor Oddvar Eggen

      Rørlegger
      Vestland

      Espen Nordvik

      Rørlegger
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Eirik Rømen

      Maler
      Østfold og Follo

      Stig Hansen

      Murer
      Østfold og Follo

      Ingar Oliversen

      Tømrer
      Betong
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Øystein Laugen

      Betong
      Blikkenslager
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Terje Eriksen

      Betong
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Torbjørn Graneggen

      Murer
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Tor Arne Kalland

      Taktekker
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Bård Lorentsen

      Tømrer
      Taktekker
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Raimond Aamelfot

      Tømrer
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Geir Ståle Johnsen

      Tømrer
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Oddbjørn Lie

      Maler
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Jan Rune Brovold

      Maler
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Marius Tønnessen

      Maler
      Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Norge

      Kim Andre Johansen

      Rørlegger
      Vestland

      Johanne Karlsen

      Taktekker
      Maler
      Vestland

      Johnny Helland

      Betong
      Murer
      Stavanger/Haugesund med omland

      Jarle Berakvam

      Murer
      Taktekker
      Tømrer
      Betong
      Innlandet

      Stefan Øverby

      Telefonikon
      Taktekker
      Tømrer
      Betong
      Innlandet

      Stig Amundrud

      Taktekker
      Tømrer
      Betong
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Rune Ask

      Tømrer
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Magnus Hellstrøm

      Rørlegger
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Kjell Arild Lier

      Rørlegger
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Terje Larsen

      Murer
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Tor-Øyvind Hokåsmoen

      Betong
      Oslo, Romerike, Nesodden

      John Erik Melby

      Maler
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Stian G. Olsen

      Tømrer
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Ivar Dahl Hansen

      Tømrer
      Taktekker
      Oslo, Romerike, Nesodden

      Trond Gundersen

      Tømrer
      Sandnes, Jæren og Dalane

      Morten Nesvåg

      Betong
      Maler
      Tømrer
      Telemark

      Kjetil Helgerud

      Taktekker
      Maler
      Tømrer
      Telemark

      Frode Gonsholt

      Betong
      Tømrer
      Vestfold

      Torbjørn Hem

      Maler
      Vestfold

      Hans Engebretsen

      Tømrer
      Agder

      Arnfinn Reinertsen

      Tømrer
      Taktekker
      Betong
      Maler