Servicekontoret for akkord er et partssammensatt kontor med én representant fra Fellesforbundet og én fra NHO Byggenæringen. Vi kan bistå med rådgivning, opplæring og på spørsmål tilknyttet akkord.

Ta kontakt for en uforpliktende prat:
Servicekontoret for akkord (Sfa):
servicekontor@akkordlonn.no
Denne mailadressen forvaltes i felleskap.
For direkte kontakt:
Christian André Sagvold Johansen (NHO Byggenæringen):
Terje Langberg Larsen (Fellesforbundet):