Servicekontoret for akkord er et partssammensatt kontor med én representant fra Fellesforbundet og én fra Byggenæringens Landsforening. Vi kan bistå med rådgivning, opplæring og på spørsmål tilknyttet akkord.

Ta kontakt for en uforpliktende prat:
Servicekontoret for akkord (Sfa):
servicekontor@akkordlonn.no
Denne mailadressen forvaltes i felleskap.
For direkte kontakt:
Christian André Sagvold Johansen (Byggenæringens Landsforening):
Tlf. 982 10 619 
Mail: christian-andre.johansen@bnl.no
Terje Langberg Larsen (Fellesforbundet):